Atlantis Tibbi Malz.İnşaat Turizm Temz.İlaçl. San. ve Tic.Ltd.Şti.
İnternet Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu sıfatıyla Atlantis Tibbi Malz.İnşaat Turizm Temz.İlaçl. San. ve Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra kısaca Atlantis Tibbi Malz. olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Atlantis Tibbi Malz., kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği
Veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Atlantis Tibbi Malz.İnşaat Turizm Temz.İlaçl. San. ve Tic.Ltd.Şti.’dir

Atlantis Tibbi Malz.İnşaat Turizm Temz.İlaçl. San. ve Tic.Ltd.Şti.

Yeni Mah. Antalya Cad. Taşkın Sok. No.2/A Beyşehir / KONYA

Telefon: 0544 512 1617

E-mail adresi: info@atlantistibbi.com

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz,

– Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

– Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

– Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

– İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

– Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

– Talep / şikayetlerin takibi

– İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

– Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

– Mal / hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

– İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

– Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

– Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

– Veri işleme faaliyetlerinin güvenliğinin temini

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

– Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

– Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

– Mal / hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

– Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

– İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

– Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

– Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor:

– Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri (iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız, ifa yardımcısı konumundaki şirketler, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz)

– Topluluk şirketleri

– Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi vasıtasıyla, sözlü, fiziki ortamda ve elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

– 6698 sayılı Kanunun m. 5/2 (c) bendinde düzenlenen ” sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak,

– 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak

işlenmektedir.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru
6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

Çerez Kullanımı
Size daha iyi hizmet verebilmek ve hizmetlerimizi geliştirebilmek amacıyla sayfalarımızda çerezler kullanılmaktadır.